#3131
Caroline
Participant

ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาครับ แค่เวลาเข้าไปเล่น ถ้าเสียอย่าหัวร้อนกับมัน ให้ถอยก่อนแล้วไปแก้ตัววันอื่นครับ