#4917
Kai
Participant

โพชข้อความไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีใครเชื่อ…..บอกว่ายากมากที่จะเรียนรู้……แต่ก้อโพชข้อความดูถูกสูตรที่คนอื่นแจกให้ฟรีอีก……คนแบบนี้หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง…….บอร์ดแห่งนี้เป็นที่พัก…..สำหรับคนที่มีความฝันและเป็นที่เดียว…..ที่ที่มีแต่ให้ไม่ใช้ดีแต่พูดเพื่อหาประโยชน์เข้าตนเอง
ผมว่าถ้าคุณทำได้จริงคงโชว์ให้เห็นในรูปแบบวิดีโอแล้วเพราะมีวิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้คนอืนเชื่อและยอมเสียเงินให้กับค่าวิชา -.* -.* -.*