#5008
totoi
Participant

>:( ยิ่งอัดยิ่งเสียครับ  เหมือนเขารู้จุดอ่อนเรา..พอเราผ่อนแทงนิดๆหน่อยๆ ได้บ้างเสียบ้าง..พออัดปับโดนเลยครับ มันคงจ้องเราไว้แล้ว..ตามอีกคงโดนอีกครับ..