#5024
Kongparmot
Participant

เล็ตโหดครับ เคยให้ bot แทงแทน 24 ชั่วโมง แล้วไปทำงานอย่างอื่น พอว่างก็มาดูรีพอร์ต อะโห!! มันสามารถกินเราได้ถึง 30 ตาเลย ..bot ทำขาดทุนไปเยอะ สู้ไม่ไหว เลยเลิก  *\>