เรียนรู้คำศัพท์ การแทงบอล… กันดีกว่า..

Thaicasinosocial Forums ฟุตบอล สนทนาพูดคุย เรียนรู้คำศัพท์ การแทงบอล… กันดีกว่า..

This topic contains 1 voice and has 0 replies.
1 voice
0 replies
 • Author
  Posts
  • #5133
   ioio
   Participant

   :-* :-* :-*   :-* :-* :-*
   การต่อลูก แบ่งออกเป็น
   เสมอควบครึ่ง / ปอปอ / สองปอ / ปอปลาสองตัว แล้วแต่ผู้ใดจะเรียก มีความหมายเหมือนกันหมด =  การต่ออย่างนี้
   ต้องมีสองมุมค่ะแบ่งเป็นสองฝั่งได้แก่ เสมอด้านหนึ่ง ครึ่งลูกด้านหนึ่ง เวลาแทงต้องบอกราคาสองด้านค่ะ เช่นถ้าจะแทงเป็นเงิน
   1000 บาทต้องบอกว่ามุมละ 500 บาทค่ะโต๊ะจะเข้าใจเอง การได้การเสีย ถ้าของเราอยู่ฝ่ายต่อ แล้วผลออกมาเสมอของเราเสียแค่มุมเดียว
   โดยเสีย 500 บาทค่ะ แต่ถ้าของเรารองของเราได้ 500 บาทค่ะ (ในที่นี้หนูยังไม่ได้พูดถึงเรื่องราคามารวมด้วนนะค่ะ) แต่ถ้าผลออกมา
   ทีมต่อชนะ ของเราจะได้เต็มค่ะ แต่ถ้าทีมรองชนะเสียเต็มเหมือนกันค่ะ

   ครึ่งลูก = ทีมต่อ ต่อคุณ ครึ่งลูกค่ะ การได้การเสีย ถ้าคุณอยู่ต่อแล้วผลออกมาเสมอ คุณเสียเต็ม แต่ถ้าคุณอยู่รองคุณ
   ได้เต็มค่ะ แต่ถ้าทีมไหนชนะแค่ 1 ลูกก็จะได้เต็มกับเสียเต็มค่ะ
   ครึ่งควบลูก =  จะเป็นการต่อลักษณะเดียวกับการต่อแบบ ปอปอ คือต้องมีสองมุมค่ะ เป็นการต่อครึ่งลูกมุมหนึ่ง และลูก
   หนึ่งมุมหนึ่งค่ะ การได้การเสีย ก็จะเหมือน ปอปอ ค่ะคือถ้าทีมต่อชนะ 1 ลูก ทีมต่อจะได้เงินแค่ครึ่งเดียว ทีมรองเสียครึ่งเดียว ถ้า
   ทีมต่อชนะเกิน 1 ลูก ทีมต่อจะได้เต็ม ทีมรองจะเสียเต็ม แต่ถ้าพลิกทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็มค่ะ
   หนึ่งลูก เริ่มต่อกันเยอะขึ้นนะค่ะการต่อถึงหนึ่งลูกแสดงว่าทีมต่อต้องเหนือกว่าทีมรองมากสักหน่อยค่ะ ความหมายก็ตรงตัวค่ะ
   ทีมต่อ ต่อทีมรอง 1 ลูก การได้การเสีย ทีมต่อต้องยิงให้เกิน 1 ลูกทีมต่อถึงจะได้เงินเต็ม ถ้ายิงได้แค่ 1 ลูกถือว่าเจ๊าค่ะแต่ถ้ายิงไม่
   ได้ก็จะเสียเงิน การต่อ 1 ลูกจะแตกต่างกับการต่อ 3 อย่างแรกคือจะมีการเจ๊าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะการต่อแบบ 3 อย่างแรกจะไม่มี
   เป็นเจ๊าออกมาให้เห็นค่ะ จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเงินเป็นอย่างแน่นอน แต่ว่าจะได้เต็มหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประตูที่จะเกิดขึ้น
   ค่ะ
   ลูกควบลูกครึ่ง การต่อแบบนี้ยิงหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าทีมต้องต่างชั้นกันมากๆ ถึงได้ต่อกันเยอะขนาดนี้ การต่อแบบนี้หมาย
   ความว่าทีมต่อจะต้องต่อ 2 มุมค่ะ มีลูกหนึ่งมุมหนึ่ง และลูกครึ่งมุมหนึ่ง การต่อแบบนี้ไม่มีการเจ๊าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ การได้การ
   เสีย ทีมต่อจะต้องยิงให้เกิน 2 ลูกทีมต่อถึงจะได้เงินเต็ม ถ้ายิงได้แค่ลูกเดียวจะเสียเงินครึ่งหนึ่งค่ะ เช่นเดียวกับทีมรองถ้าทีมต่อ
   ยิงได้ลูกเดียวก็ได้ครึ่งเดียว แต่ถ้ายิงได้ 2 ลูกเสียกันเต็มๆ ค่ะ
   ลูกครึ่งควบสอง การต่อแบบนี้จะต้องเป็นทีมที่แตกต่างกันมากค่ะการต่อแบบนี้จะเป็นการต่อลักษณะเดียวกับการต่อแบบลูกควบลูก
   ครึ่ง คือต้องมีสองมุมเหมือนกัน มุมลูกครึ่งมุมหนึ่ง มุมสองลูกมุมหนึ่ง การได้การเสีย ถ้าทีมยิงได้สองลูก ทีมต่อจะได้เงินครึ่งหนึ่ง
   ทีมรองเสียครึ่งหนึ่ง ถ้ายิงไม่ถึง 2 ลูกทีมต่อเสียเต็มค่ะ ทีมรองได้เต็ม แต่ถ้ายิงเกินสองลูก ทีมต่อก็ได้เต็มค่ะ ทีมรองเสียเต็มเช่น
   กัน

   สองลูก การต่อแบบนี้จะเหมือนการต่อแบบ 1 ลูกคือจะมีการเจ๊าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งของการต่อแบบ 1 ลูก การได้
   การเสีย ถ้าอยู่ทีมต่อต้องยิงเกิน 2 ลูกถึงจะได้เงินเต็ม แต่ถ้าอยู่ทีมรองก็ลุ้นให้ทีมต่อยิงไม่เกินสองลูกค่ะ ได้เงินเต็มเหมือนกันค่ะ
   การต่อแบบนี้จะต่อก็เสียว จะรองก็เสียว เสียวเหมือนกันทั้งคู่ค่ะยังไง ยังไง ก็วิเคราะห์กันให้ดีๆ ก่อนฟันธงนะค่ะ
   การต่อที่เกินไปกว่านี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอกัน ยกเว้นบอลที่แตกต่างกันมากเช่น ไทย – ลาว, ไทย – ญวณ, ไทย – เขมร, ไทย –
   เวียดกง อะไรอย่างนั้นต่อ กันประมาณ 5 – 8 ลูกเป็นอย่างต่ำ กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษไปหาศึกษากันเอาเองนะค่ะแต่ว่าไม่ต่างจากที่
   หนูพูดมาเมื่อกี้เท่าไหรหรอก
   การต่อราคา พูดถึงเรื่องการต่อราคาก็ต้องพูดถึงเรื่องของ “น้ำ” ถ้าคนในวงการจะเข้าใจกันดีว่าน้ำหมายถึงอะไร ค่ะการแทงบอลนะ
   น้อยครั้งที่จะได้รับกันเต็ม ๆ จะต้องเสียส่วนต่างให้กับโต๊ะไปค่ะส่วนต่างของเงินนี้ของเราเรียกว่าน้ำค่ะ การต่อราคาจะมาควบคู่กับ
   การต่อลูก จะเป็นไปได้ทั้ง ต่อลูกด้วยและต่อราคาด้วย , ต่อลูกด้วยแต่ไม่ต้องต่อราคา , ไม่ต่อลูกแต่ต้องต่อราคา
   การต่อราคาแบบ 20 ตังค์ แบ่งออกเป็น
   บวกสิบ / 10 มีความหมายว่า ทีมต่อจะต้องเสียค่าน้ำ ถ้าคุณจะแทงในวงเงิน 1000 บาท
   คุณอยู่ต่อจะต้องแทง 800 บาทในกรณีที่บอลมีมุมเดียว และแทง400 คูณ 2 ในกรณีที่บอลมีสองมุม เวลาทีมต่อคุณได้ถ้ากินทั้งสอง
   มุมคุณได้ 800 บาท แต่ถ้าเข้ามุมเดียวคุณได้ 400 บาท แต่ถ้าคุณเสีย เสียสองมุมคุณเสีย 1100 บาท เสียมุมเดียวคุณเสีย 550
   บาท
   ถ้าคุณอยู่รองจะต้องแทง 900 บาท ในกรณีที่บอลมีมุมเดียว และแทง 450 คูณ 2 ในกรณีที่บอลมีสองมุม เวลาทีมรองเข้าถ้ากินทั้ง
   สองมุม คุณได้ 1000 บาท ถ้าได้มุมเดียวคุณได้ 500 บาท เวลาคุณเสีย เสียสองมุมคุณเสีย 900 บาท เสียมุมเดียวเสีย 450 บาท
   ตัวอย่างการต่อราคา ลิเวอร์พูลต่อ ครึ่งควบลูก 10 หมายถึง ต่อสองมุม ครึ่งลูกมุมหนึ่ง และ ลูกหนึ่งมุมหนึ่ง ต่อราคาอีก 10 โดยส่วน
   มากทีมต่อเคุณั้นที่จะต่อราคาบวกสิบจะไม่มีทีมรองต่อราคาบวกสิบ
   ขาว มีความหมายว่า ทีมต่อจะต้องเสียค่าน้ำ ถ้าคุณจะแทงในวงเงิน 1000 บาท
   คุณต่อจะต้องแทง 800 เช่นเดียวกันในกรณีที่บอลมีสองมุม คุณจะต้องแทงมุมละ 400 บาท หรือ 400 คูณ 2 กรณีที่คุณได้ทั้งสองมุม
   คุณจะได้ 800 แต่เวลาคุณเสียสองมุมเสีย 1000 บาท แต่ถ้าเสียมุมเดียวเสีย 500 ใน แต่ถ้าบอลคู่นั้นไม่มีมุมคุณก็ได้ 800 เสีย
   1000 บาทหรือว่าเจ๊าแล้วแต่ราคาต่อลูกว่าต่ออยู่ที่กี่รอง ถ้าเป็นคุณรองก็จะได้เต็มเสียเต็ม =  เล่น 1000 ได้ 1000 เสีย
   1000 ถ้าเป็นมุมก็คิดตามมุมว่าได้กี่มุมเสียกี่มุมค่ะ
   ตัวอย่างการต่อราคา อาร์เซน่อลต่อ หนึ่งลูก ขาว หรือโต๊ะบอกมาว่าต่อหนึ่งลูก ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าไม่บอกราคาก็คือต่อหนึ่งลูกขาว
   ลบห้า หรือ ลบห้า-สี่ มีความหมายว่า คราวนี้เป็นคุณรองเสียน้ำบ้างแล้วนะค่ะ ถ้าคุณจะแทงในวงเงิน 1000 บาท
   คุณต่อจะได้ราคาเต็มค่ะ เล่นเท่าไหร่ได้ไปเคุณั้น เสียเคุณั้นแต่คุณรองนี่จะเสียน้ำเหมือนกรณีขาวคือ แทง 800 ได้ 800 เวลา
   เสีย เสีย 1000 บาท ถ้ามีมุมเข้ามาเกี่ยวเอา 2 มาหารได้เลยค่ะหนู
   ตัวอย่างการต่อราคา แมนฯ ยูฯ ต่อ ลูกครึ่งควบสองลูก -5 หมายถีงแมนฯ ยูฯ ต่อสองมุมคือ ลูกครึ่งมุมหนึ่ง แล้ว สองลูกมุมหนึ่งแต่ทีม
   รองต้องเสียน้ำ -5 ให้ทีมต่อค่ะ
   ลบสิบ หรือ ลบสิบเก้าสองข้าง มีความหมายว่า มาถึงราคาสุดท้ายค่ะไม่มีผู้ใดได้เปรียบเรื่องน้ำเสียน้ำด้วยกันทั้งต่อและรอง โต๊ะ
   เอาน้ำไปรับประทานตามเคย ถ้าคุณจะแทงในวงเงิน 1000 บาท
   ไม่ว่าจะเป็นคุณต่อหรือคุณรองจะต้องแทง 900 ได้ 900 แต่เสีย1000 บาทเหมือนๆ กัน ไม่มีผู้ใดได้เปรียบและไม่มีผู้ใดเสียเปรียบ
   ในราคานี้ และราคานี้หนูชอบมากเลยนะค่ะ ไม่ค่อยจะเสียเปรียบมากเหมือนราคาข้างๆ ต้น
   ตัวอย่างการต่อราคา มิลานต่อ ครึ่งลูก -10 ก็= มิลานต่อมุมเดียวครึ่งลูก ผู้แทงไม่ว่าจะแทงด้านไหนก็เสียน้ำเหมือนกัน
   ได้ 900 เสีย 1000 บาทเหมือนๆ กัน

   บันทึกการเข้า

You must be logged in to reply to this topic.